Cách tính cước khi lắp vào các ngày giữa hay cuối tháng Vnpt Cần Thơ

Cước Vnpt Cần Thơ

– Khi Khách hàng Lắp Internet hoặc truyền hình Vnpt Cần Thơ vào các ngày giữa hoặc gần cuối tháng và tham gia đóng trước cước 6 hoặc 12 tháng thì tiền cước của những ngày đó được tạm tính như sau:

Công thức:

  • Cước bình quân trên ngày (Cn): Tiền cước trong 1 tháng : 30 ngày
  • Số ngày sử dụng trong tháng (Nt) = (Tổng số ngày trong tháng – Ngày hoàn thành lắp đặt) + 1

== > Tiền cước sử dụng = Cn . Nt

Ví dụ: Bạn lắp đặt gói cước 30Mbps giá 165.000/  1 tháng vào ngày 15/8/2019

  • Cn = 165.000 : 30 ngày = 5.500/ ngày
  • Nt = (31 – 15) +1 = 17 ngày sử dụng

Tổng tiền cước sử dụng trong tháng 8 = 5.500 x 17 = 93.500

– Tham gia đóng trước cước 6 tháng được tặng thêm 1 tháng: ( từ tháng 9/2019 cho đến hết 3/2020): 165.000 x 6 = 990.000

==> Tổng tiền cước phải thu: 990.000 + 93.500 = 1.083.500

– Tham gia đóng trước cước 12 tháng tặng thêm 3 tháng: ( từ tháng 9/2019 cho đến hết 11/2020):

165.000 x 12 = 1.980.000

==> Tổng tiền cước phải thu: 1.980.000 + 93.500 = 2.073.500


NỘI DUNG KHÁC:

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *