Địa chỉ IP tĩnh là gì? Ưu và nhược điểm của IP Tĩnh

Trước khi giải thích địa chỉ IP tĩnh, trước tiên chúng ta nên giải thích địa chỉ IP là gì… địa chỉ IP là địa chỉ được gán cho một thiết bị khi nó truy cập Internet. 

ip tĩnh là gì

Cách dễ nhất để coi địa chỉ IP giống như địa chỉ bưu điện. Giống như địa chỉ bưu điện là vị trí mà một lá thư được gửi đến, địa chỉ IP là địa chỉ máy tính của bạn nơi lưu lượng truy cập internet được phân phối.  

Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP hoặc Nhà cung cấp băng thông rộng) chỉ định địa chỉ IP cho bạn. Khi bạn lần đầu tiên đăng ký với nhà cung cấp băng thông rộng (ISP), bạn sẽ được chỉ định một địa chỉ IP tĩnh hoặc một địa chỉ IP động tùy thuộc vào hợp đồng và yêu cầu của bạn. Nếu bạn cần thiết lập một máy chủ web hoặc một dịch vụ email, bạn sẽ cần một địa chỉ IP tĩnh. Nếu bạn chỉ duyệt Internet cho các mục đích thông thường, có thể bạn sẽ chỉ nhận được bằng một địa chỉ IP động, đây là vấn đề ‘tiêu chuẩn’.

>>> Xem thêm: 5 Yếu tố chọn 1 nhà ISP ( Nhà Cung cấp dịch vụ Internet )

Địa chỉ IP tĩnh là gì?

Địa chỉ IP tĩnh là địa chỉ được ISP gán vĩnh viễn cho bạn (miễn là bạn đang thanh toán hóa đơn!) Và địa chỉ IP tĩnh không thay đổi ngay cả khi máy tính của bạn khởi động lại hoặc bạn thêm thiết bị mới, v.v. Địa chỉ IP tĩnh thường được gán cho máy chủ lưu trữ các trang web và cung cấp dịch vụ email, cơ sở dữ liệu và FTP (Truyền tệp). 

Địa chỉ IP tĩnh cũng được chỉ định cho kênh thuê riêng thương mại hoặc tổ chức công cộng yêu cầu cùng một địa chỉ IP mọi lúc. Nếu bạn có địa chỉ IP tĩnh được chỉ định cho bạn, bạn sẽ phải định cấu hình máy tính của mình (bộ định tuyến hoặc máy chủ) theo cách thủ công để sử dụng địa chỉ IP tĩnh được chỉ định cho bạn.

Nếu tất cả những điều trên không có ý nghĩa gì… thì thật tuyệt – bạn không cần IP tĩnh, chỉ cần đăng ký với nhà cung cấp băng thông rộng mới của bạn và nhận những gì họ cung cấp cho bạn!

Ưu nhược điểm của IP tĩnh

Ưu điểm Địa chỉ IP tĩnh

1. Địa chỉ IP không thay đổi – điều này tốt và cần thiết cho các máy chủ web, máy chủ email và các máy chủ Internet khác.

2. Sử dụng DNS để ánh xạ tên miền thành địa chỉ IP và sử dụng tên miền để định địa chỉ IP tĩnh. Tương tự có thể đạt được với DNS động cho địa chỉ IP động, nhưng nó không sạch bằng địa chỉ IP tĩnh.

Nhược điểm Địa chỉ IP tĩnh

1. Đắt hơn địa chỉ IP động thường tính thêm phí hàng tháng hoặc phí cố định đối với địa chỉ IP tĩnh.

2. Cần bảo mật bổ sung – Vì cùng một IP được gán cho một máy, nên tin tặc cố gắng tấn công bạo lực vào máy trong một khoảng thời gian.

Mời bạn đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *